VÍTKOVICE - Vaše spojení s budoucností

Jsme strojírenský holding a naše podnikání je založeno na inovacích a přidané hodnotě služeb. Jsme moderní, flexibilní a zodpovědnou skupinou společností, které se zúčastňují realizace ambiciózních projektů po celém světě.
Vlastníci přijímají zodpovědnost nejen za rozvoj firmy, ale i za rozvoj regionu. 

Evropské kulturní dědictví

Vítkovické vysoké pece a další památkové chráněné objekty jsou součástí Evropského kulturního dědictví.

Více informací - www.dolnioblastvitkovice.cz.


metalevolution CNG Vitall Vítkovická střední