VÍTKOVICE MACHINERY GROUP chtějí být odpovědným korporátním občanem

Program Corporate Social Responsibility navazuje na nejlepší tradice společnosti VÍTKOVICE a rozhodně není prázdným pojmem. VÍTKOVICE patří neodmyslitelně k regionu a městu Ostrava. Jsou spojeny s osudy stovek tisíc obyvatel Ostravy a okolí, napříč generacemi. Již od počátku své existence VÍTKOVICE ovlivňují život lidí a cítí za něj spoluzodpovědnost. MACHINERY GROUP jsou jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů kraje a firmou, která přispívá k unikátnímu a nezaměnitelnému rázu regionu. Součástí tohoto program je podpora vzdělávání, kultury a sportu. Projekt „Nové VÍTKOVICE“ je využíván statutárním městem Ostrava jako významný prvek strategického plánu města Ostravy do roku 2015 a  jeden z pilířů žádosti o Evropské město kultury 2015.