• komplexní dodávky tepelných elektráren pro klasickou energetiku na klíč (EPC)
  • stavby elektráren a tepláren s uhelnými kotly o výkonech 100 MW až 500 MW, včetně koncepčního návrhu, projektu, dodávky, uvedení do provozu a následné údržby
  • výroba práškových uhelných kotlů (PCB – powder coal boiler) dle vlastního know-how. Výroba všech jejich tlakových částí včetně membránových stěn
  • komplexní rekonstrukce velkých energetických zdrojů, rekonstrukce tlakových částí kotlů a kotelen, včetně komplexní projektové přípravy, demontáže, montáže, uvádění do provozu a následné údržby
  • projekce, výroba a montáž těžkých a středně těžkých ocelových konstrukcí kotelen a velkých energetických zdrojů
  • výroba a montáž dalších zařízení klasických elektráren, ventilátorových mlýnů, vzduchovodů, kanálů spalin a popílku. Návrh, projektování a výroba práškových nízkoemisních hořáků

 

 

Lídři

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

www.vitkovicepower.cz