• projekty, výroba a montáž zařízení pro skladování chemických látek, včetně tlakových nádob a nádob pro skladování nebezpečných chemikálií, včetně vlastního projektu
  • projekty, výroba a dodávky speciálních tlakových nádrží v provedení nadzemním i podzemním, kulového i válcového tvaru
  • projekty, výroba a montáž věžových vodojemů, plynojemů, reaktorů, kolon, separátorů a tepelných výměníků pro chemický průmysl
  • projekty, výroba a montáž velkoobjemových nádrží pro uchovávání ropy a ropných produktů
     

 

Lídři

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

www.vitkovicepower.cz