• komplexní dodávky průmyslových halových systémů na klíč (EPC)
 • kompletní engineering stavebních projektů, který zahrnuje činnosti od architektonické studie, přípravy projektu a vypracování projektové dokumentace, přes jednání a zastupování objednatele na úřadech, vypracování finančního plánu a návrhu způsobu profinancování akce, po vlastní koordinaci a realizaci stavby, včetně závěrečné kolaudace díla a návrhu servisních služeb
 • vytvoření studie proveditelnosti
 • financování
 • halové systémy dle přání objednatele:
  • možnost výběru z různých typů stavebních soustav
  • možnost výběru z několika standardních rozměrů objektů
 • dodávky průmyslových objektů:
  • skladovací a logistická centra
  • opravárenské a výrobní haly
 • dodávky objektů pro občanskou vybavenost:
  • administrativní budovy
  • integrovaná bezpečnostní centra
 • dodávky sportovních objektů
  • stadiony
 • dodávky staveb pro developerské projekty, obchodních a skladovacích center, výroba a vývoj halových systémů pro skladování zemědělských komodit a produktů živočišné výroby
 • výroba technických kontejnerů, skladových kontejnerů
 • modulová kompletní výstavba na klíč kontejnerového systému HARDCUBE

 

Lídři

VÍTKOVICE REVMONT a.s.

http://revmont.vitkovice.cz

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

www.vitkovicepower.cz