• výroba a montáž těžkých silničních, železničních a potrubních mostů, přechodových lávek, a to včetně vlastního návrhu, pevnostního výpočtu a kompletní dokumentace
  • výroba a montáž strojírenských a technologických konstrukcí – energetických zařízení, hutních zařízení oceláren, koksoven, velkorypadel a jeřábů
  • výroba a montáž speciálních ocelových konstrukcí pro energetiku – bloky elektráren
  • výroba ocelových konstrukcí velkých investičních celků typu velkoprostorových hal a jiných výrobních objektů
  • návrhy, projekce, výroba a montáž velkých sportovních arén, nádraží, letišť a výstavních pavilonů

 

Lídři

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

www.vitkovicepower.cz