• komplexní dodávky pro hutní a ocelárenský průmysl na klíč (EPC) – tj. projekty, výroba a dodávky investičních celků a technologií. Vše od studií proveditelnosti a konzultačních služeb pro investory až po dodávky jednotlivých technologických zařízení nebo technologických celků na klíč
  • modernizace oceláren a dodávky náhradních dílů včetně elektrických obloukových pecí (EAF), pánvových pecí (LF) a zařízení sekundární metalurgie (VD, VOD, RH, RHOB)
  • dodávky technologií pro metalurgii barevných kovů
  • dodávky technologií pro válcovny
  • modernizace a rekonstrukce válcoven tlustých plechů, zařízení pro přípravu a skladování bram, ohřívacích pecí, válcovacích stolic KVARTO, úseků před a za ohřívacími pecemi, úpraven vyválcovaných tlustých plechů, profilů a chladníků
  • projekty, výroba a montáž komplexních výrobních linek s technologií protlačovacích lisů (např. vysokotlakých ocelových lahví)
  • řízení projektů, supervize na staveništi, uvádění do provozu a školení obsluhy.
     

Lídři

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

www.vitkovicemachinery.com