• aplikační software, informační systémy pro podporu činností složek integrovaného záchranného systému
  • informační systémy pro podporu příjmu tísňového volání (v České republice na telefonní číslo 112)
  • IT řešení pro Integrované bezpečnostní centrum
  • informační systémy pro podporu krizového řízení a plánování
  • informační systémy pro podporu příjmu tísňového volání (v České republice na telefonní číslo 155) a následné řízení složek zdravotní záchranné služby
 • informační systémy
  • komplexní systém pro řízení podnikatelských činností (ERP)
 • průmyslové systémy, optimalizační software pro průmyslové procesy
 • datová centra, vizualizace, cloud computing
 • infrastruktura, pasivní, aktivní, podniková:
  • slaboproudé systémy (strukturovaná kabeláž, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace a kontrola vstupu)
  • městské kamerové systémy
  • realizace, servis a služby na optických a metalických trasách

 

 

Lídři

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

http://itsolutions.vitkovice.cz