• nosné konstrukce kotlů, tlakové a netlakové částí energetických a regeneračních kotlů a další technologická zařízení v energetice
  • výrobní a skladové haly
  • obchodní a nákupní centra, hotely, administrativní a výškové budovy
  • sportovní, kulturní a multifunkční haly, stadiony a další sportovní zařízení
  • ocelové věže a kotvené stožáry, televizní a rozhlasové vysilače
  • železniční a silniční mosty a lávky
  • hutní provozy vysokých pecí, oceláren, ohřívačů větru, aglomerace a válcoven
  • hydrotechnická zařízení plavebních komor, doková vrata a hradicí konstrukce, velkoprůměrová potrubí přivaděčů přečerpávacích elektráren
  • technologická zařízení v chemických provozech, potrubní mosty a potrubní systémy velkoobjemové nádrže a plynojemy
  • rýpadla a zakladače pro povrchovou těžbu, vykladače sypkých hmot, přístavní jeřáby a skládkové stroje

 

 

Lídři

Hutní montáže a.s.

www.hutni-montaze.cz