Archiv je od r. 2006 akreditován Ministerstvem vnitra pro výkon působnosti soukromého archivu a jeho činnost vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Základní odborná činnost:

  • předarchivní péče o dokumenty – kontroly spisové a skartační služby, metodické vedení pracovníků spisoven, konzultace skartačních návrhů
  • zpracování archiválií – vyhotovení archivních pomůcek (inventářů, katalogů), digitalizace historických fotografií a archivních dokumentů
  • fyzická a právní ochrana archiválií – před odcizením, poškozením, zneužitím informací a neoprávněným nakládáním s archiváliemi
  • využívání archiválií – pro potřeby VÍTKOVICE, a. s., pro publikační a badatelskou činnost

 

Externím organizacím archiv nabízí možnost ukládání archivních dokumentů a zajištění archivní péče (správu písemností a skartační činnost).

Zaměstnanci archivu také vedou evidenci sbírek muzejní povahy a sbírky uměleckých děl společnosti VÍTKOVICE, a. s. a zajišťují činnost Ústřední všeobecné spisovny a spisovny mzdových dokladů

 

 

Kontakt:

Pohraniční 27
Ostrava - Vítkovice 

Telefonní kontakt do badatelny: +420 59 595 3069
E-mail: hana.sustkova@vitkovice.cz

Otvírací doba pro externí badatele: Po–Čt od 7:00 do 14:30