Název projektu:              Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE

Registrační číslo projektu:          CZ.1.04/1.1.02/94.00900

Datum zahájení projektu:           01. 05. 2013

Datum ukončení projektu:         30. 04. 2015

Celkové výdaje projektu:           8.577.360 Kč

Celková dotace:              5.146.416 Kč

Financování projektu:   bloková výjimka (dotace 60%, spolufinancování 40%)

Předmětem projektu je vzdělávání vybraných zaměstnanců společností skupiny VÍTKOVICE, které je zaměřeno na získávání znalostí z obchodního práva podle právní úpravy platné od 1. 1. 2014. Dále je předmětem projektu vzdělávání nově jmenovaných zaměstnanců, kteří jsou zodpovědni za oblast „Rovných příležitostí žen a mužů“.

Partneři projektu

 1. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
 2. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
 3. VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
 4. VÍTKOVICE Doprava, a.s.
 5. VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.
 6. VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s.
 7. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
 8. VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
 9. VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o.
 10. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
 11. Hutní montáže, a.s. 

Informace k projektu